Veiligheid

KVW LEG is aangesloten bij Jeugdwerk Limburg, een overkoepelende vereniging die bestaat uit jeugd- en jongerenwerkorganisaties in Limburg. Meer informatie is te vinden op de website: www.jeugdwerklimburg.nl

 

Bij een normale gang van zaken in het jeugdwerk voldoen contacten tussen vrijwilligers en kinderen, of tussen kinderen en vrijwilligers onderling, aan de gangbare normen en waarden. In die situatie wordt de waardigheid van een kind of persoon nooit aangetast. Als KVW LEG willen we een veilige omgeving bieden aan alle kinderen en volwassenen, die aan onze activiteiten deelnemen. Dit is verankerd in ons beleid, maar daarmee valt helaas niet uit te sluiten dat er zich situaties voordoen of er situaties ontstaan in de vorm van ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in de vorm van pesten, intimidatie, geweld of seksueel getinte gedragingen.

 

KVW LEG heeft een richtlijn voor situaties waarbij een vermoeden ontstaat of sprake is van ongewenste omgangsvormen; dit is de richtlijn Ongewenste omgangsvormen‘. Deze richtlijn biedt hulp en kaders om in dergelijke situaties te handelen en hierbij kan een intern of extern vertrouwenspersoon worden benaderd en/of ingeschakeld.

 

Naast de richtlijnen voor ‘Ongewenste Omgangsvormen’ heeft KVW LEG ook nog een aantal huisregels voor zowel kinderen als leiders opgesteld.

 

KVW LEG heeft op 22-07-2019 het veiligheidsvignet van Jeugdwerk Limburg mogen ontvangen. 

Dit vignet toont aan dat we ons zeer bewust zijn van veiligheid en dit op maar liefst 68(!) punten goed hebben gewaarborgd.

Dit heeft betrekking op het omgaan met brandjes tot veilig in het verkeer én van sociale veiligheid tot bescherming tegen de zon. Wij hebben erover nagedacht en brengen het in de praktijk!

Meer informatie over het veiligheidsvignet? Kijk dan op www.jeugdwerklimburg.nl

 

freehand-FaceBook freehand-Instagram freehand-Twitter freehand-Flickr

some_text

De KVW Week 2021 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Sittard-Geleen.