Huisregels Kinderen

KVW LEG hecht er veel waarde aan dat ieder kind zich op zijn gemak voelt en plezier kan hebben. Kinderen behoren zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden. Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden:

 • We gaan er vanuit dat kinderen elkaar accepteren en respecteren. Niemand speelt alleen en iedereen telt mee. Afwijkend gedrag (pesterijen, vandalisme, agressie) wordt in eerste instantie door de hoofdleiding aangepakt. Bij aanhoudende klachten worden de ouders door het bestuur aangesproken.
 • Kinderen mogen bij hinderend gedrag de ander vragen om ermee te stoppen en de ander hoort zich hieraan te houden. Als dat niet helpt, vraagt diegene de hulp van de leiding.
 • Tijdens het programma wordt er niemand op het terrein toegelaten(ook geen ouders). Wilt u uw kind om een dringende reden toch spreken, spreek dan iemand van het bestuur aan.
 • Er wordt geen lichamelijke of materiele schade toegebracht door kinderen.
 • Geweld en dreiging is verboden.
 • Kinderen geven elkaar geen seksueel getinte aandacht.
 • Kinderen raken elkaar niet tegen zijn of haar wil aan. We stimuleren gepaste kleding.
 • Geld, telefoons, alcohol en wapens zijn verboden gedurende de KVW week. Indien er geld bij een uitje o.i.d. meegenomen kan worden, zal dit vermeld staan in het programmaboekje.
 • Het is gewenst dat kinderen op de genoemde tijden van het programma aanwezig zijn en op tijd opgehaald worden.
 • KVW LEG gaat er in principe vanuit dat u zorgt dat uw kind opgehaald word aan het einde van de dag.  Bent u van mening dat uw kind zelf naar huis mag lopen/ fietsen, geef dit dan aan bij de hoofdleiding. De reis van en naar huis blijft voor eigen verantwoordelijkheid.
 • Het meenemen van zonnebrand, eten en voldoende drinken wordt door ons gestimuleerd. Dit blijft echter de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers!
 • KVW Leg kan gedurende de week foto’s maken en deze publiceren op Social media of de website. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit melden bij het bestuur.
 • KVW LEG houdt zich het recht voor om bij ernstige overtredingen, kinderen het recht op verdere deelname te ontzeggen.
 • Heeft u gedurende de week klachten, dan kunt u terecht bij het bestuur of bij de vertrouwenspersoon.

 

freehand-FaceBook freehand-Instagram freehand-Twitter freehand-Flickr

some_text

De KVW Week 2021 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Sittard-Geleen.