Huisregels Leiding

Deze regels hebben betrekking op zowel LIO’s, leiding en hoofdleiding.

 • LIO’s bij KVW LEG zijn minimaal 12 jaar oud. Leiding minimaal 14 jaar en Hoofdleiding minimaal 16 jaar.
 • De leiding is mede verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de kinderen. Van de leiding wordt verwacht dat ze zo veel mogelijk meedoen met een spel. Is dit niet mogelijk dan stimuleer, activeer en moedig je de kinderen aan.
 • De leiding gaat discreet met het draaiboek en alle informatie van kinderen/leiding om. Het draaiboek mag niet achterelaten worden.
 • De leiding zorgt ervoor dat kinderen nooit alleen zijn. Als je even weg van de groep moet, meldt dit dan bij de hoofdleiding. Alleen bij akkoord van de hoofdleiding mag je de groep verlaten.
 • Er wordt gedurende KVW activiteiten geen alcohol of drugs genuttigd.
 • Roken gebeurd niet tijdens de KVW activiteiten. Overleg met de hoofdleiding voor een geschikt moment om te roken buiten het zicht van de kinderen.
 • Mochten er ernstige problemen zijn met een kind, meldt dit dan bij de hoofdleiding of het bestuur. Denk hierbij aan extreme agressie ed.
 • Beslissingen gemaakt door de hoofdleiding of het bestuur dienen geaccepteerd te worden en worden niet ter discussie te worden gesteld in het bijzijn van ouders of kinderen. Tijdens de vergaderingen of evaluaties kan dit besproken worden.
 • Ben zuinig op KVW materialen. Controleer goed of je alle materialen inlevert en ruim deze op de juiste plek op!
 • Van de leiding wordt een actieve houding en enthousiaste bijdrage verwacht. Zowel tijdens eventuele voorbereidingen als tijdens de week zelf. Leiding kan aangesproken worden op een negatieve/ onverantwoordelijke houding.
 • Is er onenigheid binnen de groep, dan bespreek je dit met de hoofdleiding of het bestuur. Laat deze onenigheid niet merken aan de ouders of kinderen.
 • Hoofdleiding dient minimaal drie kwartier voor aanvang van het programma aanwezig te zijn. Leiding en Lio’s dienen minimaal een half uur van te voren aanwezig te zijn. Te laat komen betekent vlaai regelen.
 • Zijn er problemen bij de hoofdleiding dan worden deze besproken met het bestuur.
 • In het beleidsplan van KVW LEG staat een gedragscode opgesteld voor haar vrijwilligers in het kader van preventie seksuele intimidatie. De gedragscode ontvangt iedere leiding voorafgaand aan de KVW-week. Leiding wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden. Mocht er een vermoeden zijn op seksuele intimidatie binnen KVW LEG, verzoeken wij u contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon.
freehand-FaceBook freehand-Instagram freehand-Twitter freehand-Flickr

some_text

De KVW Week 2021 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Sittard-Geleen.